Pokyny pre súťažiacich

Monitoring NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

Pokyny pre žiakov – dotazník

Dotazník bude prístupný v termíne od 31. mája 2021 do 11. júna 2021 v čase od 8:00 do 22:00.

Na vyplnenie dotazníka máš časový limit max. 30 minút.

Dotazník obsahuje otázky, v ktorých nás zaujímajú tvoje názory a skúsenosti súvisiace s dištančným vzdelávaním v tomto školskom roku 2020/2021.

Po zodpovedaní všetkých otázok v dotazníku je potrebné stlačiť červené tlačidlo “Odovzdať”.

Ak sa náhodou počas vypĺňania dotazníka vypne počítač alebo sa vybije tablet, je možné dotazník spustiť znova cez www.monitoring-nucem.sk. Je potrebné znova zadať tvoj prihlasovací kód.

Ak bude dotazník znova spustený na rovnakom počítači, systém ponúkne návrat k tvojim odpovediam.
Ak bude dotazník znova spustený na inom počítači, systém tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím počítača (zariadenia).

Ak náhodou uplynie stanovený čas na vyplnenie dotazníka – a zabudol si stlačiť tlačidlo “Odovzdať”, systém odošle aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo “Odovzdať”.

Prajeme Ti veľa úspechov!
Spustiť test